Enligt en ny undersökning från Internet Society tycker 63 procent av de tillfrågade att smarta prylar är otäcka, detta på grund av att de samlar in data om oss användare.

Strax över hälften av de tillfrågade, närmare bestämt 53 procent, tror inte på att tillverkarna hanterar informationen på ett respektfullt sätt. Vidare är 75 procent oroliga för att insamlad information ska användas utan att det godkänns av oss användare.

28 procent av de tillfrågade säger att de inte kommer att köpa några smarta prylar överhuvudtaget, detta med hänvisning till bristande säkerhet.

Undersökningen baseras på svar från Australien, Kanada, Frankrike, Japan, Storbritannien och USA. Hur det ser ut i Sverige är alltså inte klarlagt.

I sammanhanget kan nämnas att en undersökning från Microsoft visar att 4 av 10 användare är oroliga över integritetsskyddet i röststyrda digitala assistenter som Cortana, Google Assistant, Alexa och Siri.