Enligt flera anonyma källor som Motherboard har talat med har anställda på Snap Inc, företaget bakom Snapchat, med tillgång till verktyg som ger åtkomst till användares privata uppgifter och meddelanden utnyttjat detta för att spionera på användare. Uppgiftslämnarna är både nuvarande och före detta anställda på Snap Inc.

Motherboard har talat med fem personer och fått tillgång till en stor samling interna mejl från Snap. De har visat att anställda med tillgång till ett verktyg kallat Snaplion har utnyttjat det till andra än tänkta syften. Verktygen är till för att hjälpa polisen att utreda brott, och att till exempel motverka mobbning på det sociala nätverket.

Snaplion ger tillgång till nästan all användardata, med undantag för innehållet i meddelanden. Metadata om meddelanden och data om användaren som telefonnummer och plats, statusuppdateringar och bilder som användaren väljer att spara hör till sådant de anställda kan ha tillgång till.

Verktygen har strikta åtkomstkontroller, och ska bara användas av anställda som jobbar med säkerhet och brottsutredningar, men enligt de anställda och vissa av dessa använt sina rättigheter även till att spionera.