Fastighetsbyrån har låtit Sifo göra en enkätbaserad studie av svenskarnas inställningar till smarta hem-produkter, och resultaten pekar på en hälsosam dos skepsis.

Drygt hälften av respondenterna, 52 procent, svarade att de inte vill ha några fler smarta produkter och sex procent vill till och med bli av med några de redan har. En tredjedel vill inte ha några uppkopplade prylar över huvud taget, medan ungefär lika många vill ha fler.

Överlag är män mer positivt inställda till smarta hem-produkter. På frågan om de vill koppla upp fler prylar svarade 41 procent av männen och 27 procent av kvinnorna ja.

Sifo frågade även vilka uppkopplade prylar respondenterna skulle vilja ha där hemma. Här svarade flest att de vill ha smart belysning (37 procent), uppkopplade hemlarm (36 procent), smarthögtalare (26 procent) och uppkopplat dörrlås (22 procent).

Nästan dubbelt så många män som kvinnor (16 mot 9 procent) vill ha uppkopplat lås till garage eller förråd. Nästan ingen svarade att de vill ha uppkopplad kroppsvåg, men åtta procent skulle inte säga nej till en uppkopplad blomkruka.