Turerna kring Telias erbjudande om fri surf i utvalda sociala medier (med abonnemanget Telia Mobil) har varit många. Men efter att ändringar gjorts i utformningen väljer nu Post- och telestyrelsen att lägga ned granskningen av den inledningsvis hårt kritiserade satsningen. "Telia följer regler om öppet internet", förkunnar myndigheten på onsdagseftermiddagen.

För att hitta bakgrunden till granskningen får vi backa bandet till våren 2016. Telia lanserade då sitt erbjudande om fri surf i utvalda sociala medier som Facebook, Instagram och Whatsapp. Med "fri" menades att tjänsterna inte nallade på surfpotten – och dessutom fortsatte fungera fullt ut när användaren hade förbrukat sin surfmängd.

Operatören anklagades snabbt för att bryta mot EU-reglerna om ett öppet internet genom att ge "gräddfil" till utvalda nättjänster. Tidigare hade även konkurrenten Tre infört ett liknande erbjudande kring musiktjänsterna Spotify, Tidal och Deezer, vilket även det möttes av viss kritik.

Under tiden som följde dömdes Telias fri surf-erbjudande ut av både Post- och telestyrelsen och sedermera Förvaltningsrätten för brott mot nätneutraliteten, vilket ledde till att operatören tvingades tänka om.

Man ordnade då så att de tjänster som omfattas av erbjudandet började behandlas som vilken app eller tjänst som helst – det vill säga att åtkomsten stryps när surfpotten är slut. De undantogs dock fortfarande från att förbruka surfpotten. Här kan du läsa om de rådande villkoren för fri surf-erbjudandet.

Det är alltså det sistnämnda, kvarvarande erbjudandet som PTS granskat. Så här kommenterar nu myndigheten sin motivering till att lägga ned ärendet:

"Under granskningen har det inte framkommit något som visar att Telias erbjudande medför att slutanvändarnas rättigheter begränsas på ett sådant sätt att det finns anledning att ingripa. PTS avslutar därför granskningen."

Myndigheten hänvisar till det faktum att Telia nu börjat behandla alla tjänster lika efter att datapotten förbrukats. Du som vill sätta dig in i PTS beslut hittar avskrivningsärendet här.