Hui Research, ett dotterbolag till Svensk Handel, har på uppdrag av Elektronikbranschen undersökt hur den ökade internationella handeln och näthandeln har påverkat prissättning i svenska butiker.

Resultaten (pdf) visar att fler och fler svenskar väljer att handla från andra EU-länder för att få lägre pris på mobiler och andra teknikprylar. Svenska butiker som bakar in kostnaden för kemikalieskatten och privatkopieringsavgiften säljer sämre och måste därmed sänka marginalen för att ha en chans.

– Svenska politiker behöver förstå att dagens handel är internationell och om svenska handlare tvingas hålla för höga priser tappar de affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland, skriver Elektronikbranschens vd Klas Elm i ett pressmeddelande.

Hui Research påpekar att längre transportsträckor riskerar att minska den positiva miljöeffekten som kemikalieskatten är tänkt att ha, och även den påtänkta panten på elektronik som regeringen vill införa från 2022.

Det har länge ryktats om att Amazon ska komma till Sverige, men Hui-rapporten kan visa på en orsak att det har dröjt. Genom att sälja från Tyskland och Storbritannien istället kan Amazon undvika de här straffavgifterna.