Nya regler för elbilar som säljs inom EU börjar gälla från i dag, och innebär att bilarna måste vara utrustade med ett varningssystem kallat ”acoustic vehicle alert system” som ger ifrån sig ett tydligt ljud så fort bilarna kör långsammare än 19 kilometer i timmen och när de backar.

Enligt BBC är tanken med regeln att det är mest troligt att bilarna rör sig nära fotgängare i dessa situationer, och det är därför systemet inte måste vara på automatiskt vid högre hastigheter då det är troligare att bilen befinner sig på en ren bilväg.

Systemet måste vara installerat på alla nya modeller som säljs från och med i dag, och från 2021 blir det obligatoriskt även på existerande modeller vid nybilsförsäljning.