I takt med att allt fler människor runt om i världen får upp ögonen för de pågående klimatförändringarna har de stora teknikföretagen insett att de också behöver dra sitt strå till stacken för att bidra till en bättre miljö.

Sålunda låter Google nu meddela att företagets egna produkter, däribland mobiltelefonen Pixel och Google Home, i största möjliga utsträckning ska tillverkas med hjälp av återvunnet material från och med 2022.

Google lovar också att samtliga leveranser till och från kunderna ska vara koldioxidneutrala från och med nästa år. Den processen inleddes 2017, så man har redan kommit en god bit på väg.

Mer information om Googles miljösatsningar finns på den officiella Google-bloggen.