”Hej Google, påminn Anders att han ska tömma kattlådan i kväll”. Så kan det ganska snart låta när du använder Assistant för att skicka påminnelser till familjemedlemmar och andra i hushållet istället för bara dig själv.

Den nya funktionen presenterades på Googles Assistant-blogg och kommer först lanseras på engelska i USA, Storbritannien och Australien under de kommande veckorna.

När du skickar en påminnelse till någon annan får denna först en notis om att den nya påminnelsen har skapats. Du kan skicka till och få påminnelse från andra i din familjegrupp och andra som också har länkat sina konton till en Assistant-ansluten smart högtalare så länge båda har länkat sina röster till enheten med Voice Match.

Påminnelser för andra kan precis som vanligt vara tids- eller platsbundna. Någon information om när delade påminnelser kommer till svenska och andra språk finns tyvärr inte.