För fyra år sedan stämde konsumentorganisationen UFC-Que Choisir Steam-utvecklaren Valve för brott mot EU:s konsumentlagstiftning. Nu har domstolen i Paris (Tribunal de grande instance de Paris) dömt till gruppens fördel, rapporterar Polygon.

Fallet gäller försäljningen av begagnade spel. Valve tillåter inte Steam-kunder att sälja spel de inte längre vill ha till andra spelare. Domstolen anser att det bryter mot EU-lagen om digitala varor som säger att även dessa, precis som fysiska, måste vara fria att sälja vidare utan tillstånd från tillverkaren eller den ursprungliga butiken.

Domen ger Valve tre månader på sig att ändra reglerna på Steam, och poängterar att det handlar om att sälja hela licensen på spelen och inte kopior – konsumenter som har sålt ett spel ska så klart inte kunna fortsätta spela det själva.

Valve har redan meddelat att domen ska överklagas och därför lär de tre månaderna förlängas till potentiellt ytterligare flera år. Det är inte omöjligt att fallet till slut hamnar i EU-domstolen, eftersom det även kan påverka många andra aktörer i branschen som i dag hindrar bildandet av en begagnatmarknad för digitala licenser.