Justitiedepartementet har under måndagen skickat ut ett pressmeddelande gällande de nya datalagringsreglerna som börjar gälla från och med idag.

Bakgrunden är ett beslut från EU-domstolen för tre år sedan som kungjorde att den dåvarande svenska lagstiftningen inte var förenlig med EU-rätten. Därför presenterar regeringen nu ett antal nya regler som förhoppningsvis följer unionens lagar och regler.

Det här är vad som gäller från och med nu:

  • Lokaliseringsuppgifter, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal, ska lagras i två månader. Abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Övriga uppgifter, exempelvis vem som har pratat med vem i telefon, ska lagras i sex månader.
  • Lagringsskyldigheten begränsas, till exempel undantas all kommunikation som sker inom det fasta nätet. Uppgifterna ska endast få lagras inom EU.
  • Det införs krav på prövning av åklagare innan de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet.
  • Möjligheten att hämta in uppgifter om vissa systemhotande brott i underrättelseverksamheten permanentas och kompletteras med två nya brott: statsstyrt företagsspioneri och grov misshandel eller olaga frihetsberövande i systemhotande syfte.

– De nya datalagringsreglerna som nu träder i kraft stärker våra brottsbekämpande myndigheters förmåga att bekämpa bland annat terrorism, barnpornografibrott och annan grov brottslighet. Polis och säkerhetspolis har levt i mörker ganska lång tid nu. Med den här lagstiftningen tänder vi lyset igen, säger inrikesminister Mikael Damberg i pressmeddelandet.