Förra året infördes GDPR fullt ut och plötsligt började tusentals webbplatser bombardera oss med inställningar för hur vi vill att de ska lagra information om våra besök.

Många har valt en modell där du kan välja mellan ”godkänn alla” och ”inställningar” där det senare kan innebära att du måste kryssa ur varje enskild leverantör för att hindra dem att spara kakor på datorn. Det här är olagligt, slår EU-domstolen nu fast.

Domstolen har lämnat ett yttrande på begäran från en tysk distriktsdomstol i ett fall där företaget Planet49 hade stämts av en konsumentorganisation.

Den tyska domstolen ville veta framför allt två saker:

  1. Räknas samtycke om en ruta för att spara kakor är förkryssad?
  2. Ska informationen som ges till en person vars uppgifter behandlas inkludera hur länge kakor lagras och till vilka tredjepartsaktörer den skickas vidare?

Svaret på dessa är nej respektive ja. Domstolen anser att det inte går att fastställa att en person verkligen har lämnat samtycke om rutan är förvald, och webbplatsen måste informera om hur länge kakor sparas och hur de delas med andra organisationer. Dessutom spelar det ingen roll om uppgifterna i kakorna är personuppgifter eller inte. Bara själva lagrandet av en kaka gör att det täcks av GDPR-reglerna.

Domen kan få stor betydelse för webbplatser som använder kakor i marknadsföringssyften, eftersom detta i regel bara kan göras med samtycke. Webbplatser som använder kakor för till exempel inloggning kan göra det mot en annan rättslig grund, till exempel intresseavvägning eller avtal.

Det förekommer webbplatser och appar som har valt att klassa reklamspårning som en nödvändighet för verksamheten, och begär därför inte samtycke. Huruvida det faktiskt är förenligt med GDPR återstår att se – det har hittills inte prövats i domstol. Vad som är uppenbart är i alla fall att de webbplatser som baserar sin lagring av kakor på samtycke måste se över sina dialogrutor – de allra flesta gör i dag fel.

Curia

I sammanhanget är det lite lustigt att domstolens egen mediawebbplats, curia.europa.eu, har en dialogruta om kakor som gör just detta fel.