Nu har Internetstiftelsen släppt resultatet för årets upplaga av Svenskarna och internet, stiftelsens återkommande studie om svenskens internetvanor.

När det kommer till spel visar undersökningen att mer än hälften av alla internetanvändare idag spelar spel på nätet. Totalt sett är mobilen den vanligaste plattformen för nöjesspel.

Män spelar dock främst på datorn och kvinnor på mobilen. Nöjet att titta på när andra spelar är mest populärt bland män. Totalt sett ägnar sig en femtedel av internetanvändarna åt detta varav två tredjedelar av dem är i åldern 12-15 år.

Nöjesspelandet är över huvud taget störst bland internetanvändande pojkar 12-15 år, där hela 98 procent spelar och 81 procent gör det på daglig basis. Upp till 35 år det främst män som spelar nöjesspel på nätet men därefter tar kvinnorna över. Bland personer över 66 år spelar 30 procent av männen och 42 procent av kvinnorna spel på nätet.

Studien visar samtidigt att användarna inte ser vare sig mobilspel eller dataspel som särskilt väl använd tid. Enbart 2 av 10 såg det som väl använd tid. Studenter tycker dataspelande är mest meningsfullt. Pensionärer minst. Män är betydligt mer positiva än kvinnor.

Studien visar också att var tionde person spelar om pengar på nätet. Främst är det män som spelar, 16 procent i jämförelse med 4 procent av kvinnorna.