Svenskarna och internet är en årlig undersökning som utförs av Internetstiftelsen och tittar på hur svenska befolkningen har tillgång till och använder internet. Nu har årets rapport publicerats, och har en del intressanta siffror.

Precis som förra året har 98 procent internet i hemmet, men bara 95 procent använder det. Andelen med fiber har ökat – speciellt på landsbygden som nu nästan är ikapp staden med 55 mote 58 procent fibertillgång. I hushåll med inkomster över 750 000 kronor om året använder 100 procent internet, medan 90 procent av de med under 300 000 kronor gör det.

Läs också: Få anser att onlinespelande är ett meningsfullt tidsfördriv

Nästan alla som använder nätet gör det då och då på dator, men andelen som använder dator dagligen har minskat till 67 procent. Andelen med smarttelefon ökar däremot och nu använder 87 procent mobilen för att surfa varje dag. Andelen är ännu högre hos kvinnor: 90 procent. Den enda grupp där dator är vanligare än mobil är personer över 75 år.

Surfplattor är på väg ned: Ungefär en tredjedel använder platta dagligen och två tredjedelar ibland. Äldre använder plattor mer än yngre, med undantag för barn.

Hälften av svenskarna har Iphone, varav tre procent även kör Android. 39 procent har bara Android, och sju procent har ingen smarttelefon. Iphone är populärare hos kvinnor och yngre användare, och hos personer i hushåll med högre inkomster.

På frågor om hur nyttig användningen av olika slags appar är svarade flest att nyhetsappar är väl använd tid, följt av poddar och radio, film och video samt ljudböcker. Sociala medier och spel ligger i botten.