I juni presenterade Twitter en ny regel för tweets som bryter mot företagets regler men där det ligger i allmänhetens intresse att den finns kvar. Tweets som klassificeras enligt den nya regeln kommer döljas bakom en förklaring av varför den har flaggats så. De kommer inte synas i notiser och vissa sidor, och du kan inte gilla, retweeta eller svara på dem, men kan däremot citera dem.

Nu har Twitter publicerat ytterligare information om hur tweets från ”världsledare” ska behandlas. Företaget skriver att dess mål är att tillhandahålla ett forum för människor att hålla sig informerade och kommunicera direkt med sina politiska ledare. Men också att det har ett ansvar för människors säkerhet.

De nya reglerna innebär att tweets från konton som Twitter klassar som världsledare kommer granskas utifrån samma regler som alla andra, och vissa regelbrott kommer inte räknas som av ”allmänt intresse”:

  • Stöd till terrorism.
  • Direkta hot om våld mot individer som inte är offentliga personer.
  • Delning av personuppgifter som hemadresser och privata telefonnummer.
  • Delning av intima foton utan tillstånd.
  • Allt som rör sexuellt utnyttjande av barn.
  • Uppmuntring till självskadebeteende.

Twitter skriver inte uttryckligen att världsledares konton kan stängas av, men vi skulle förvånas om företaget börjar banna politikers konton till höger och vänster.