Dags att uppdatera Whatsapp. Det Facebook-ägda företaget har släppt en viktig säkerhetsuppdatering som rättar ett allvarligt fel med beteckningen cve-2019-11931, skriver The Next Web.

Buggen gäller hanteringen av videofiler i mp4-format och gjorde det möjligt att köra godtycklig kod hos en mottagare genom att skicka en hackad mp4-fil. När appen skulle läsa in metadata om dataströmmen kunde ”felformaterad” data antingen frysa appen eller köra kod som exempelvis kunde skicka data från Whatsapp till en hackare.

Whatsapp har fixat buggen från och med version 2.19.274 på Android och 2.19.100 på IOS. Det finns inga indikationer på att den har utnyttjats, men nu när den har publicerats är det viktigt att uppdatera så snabbt du kan.