Människorättsorganisationen Amensty International varnar i en ny rapport för att Facebook och Googles omfattande övervakning av människor utgör ett systematiskt hot mot mänskliga rättigheter.

Rapporten pekar på att Facebook och Googles affärsmodeller är inkompatibla med människors rättighet till ett privatliv och hotar att inkräkta på yttrandefriheten samt rätten till jämställdhet och att inte bli diskriminerad.

Missa inte: Därför vet sajterna allt om dig - så skyddar du din integritet

"Google och Facebook dominerar våra moderna liv genom att de skaffat sig ojämförliga mängder makt över den digitala världen genom att samla in och monetärisera miljarder människors personliga data. Deras lömska kontroll över våra digitala liv underbygger själva konceptet av privatliv och är en av de definitiva utmaningarna för mänskliga rättigheter i vår tid", säger Amnesty Internationals Secretary General Kumi Naidoo i ett pressmeddelande.

För att avvärja hotet uppmanar Amnesty International till en radikal omvandling av teknikjättarnas affärsmodeller som istället prioriterar mänskliga rättigheter. Något som Amnesty International menar kan ske genom att världens regeringar inför nya regleringar och dataskyddslagar.

Facebook och Google har tagit del av rapporten och håller inte med om slutsatsen.

Läs också: Amnesty International riktar skarp kritik mot Apple