En ny undersökning publicerad av Pew Reserach Center visar att kvinnor i USA i större utsträckning än män säger "please" till sina smarthögtalare, rapporterar The Verge. I Sverige skulle vi nog kunna översätta det till "tack".

Totalt säger 62 procent av kvinnorna i undersökningen "please" från gång till gång när de använder sin smarthögtalare, medan detsamma bara gäller för 45 procent av männen.

Undersökningen frågade dock inte deltagarna hur de motiverade sitt respektive beteende. Exempelvis om det berodde på sexistiska tendenser hos männen mot kvinnligt kodade AI-assistenter eller för att män i högre grad än kvinnor ser AI-assistenter som ett opersonligt verktyg. 

Tidigare har en FN-rapport pekat på att förvalda kvinnliga röstassistenter som Siri och Alexa skickar fel signaler genom att de framställer kvinnor som lydiga, fogliga och att de förväntas göra som de blir tillsagda.