Vet du vad ungarna pysslar med på nätet? I Internstiftelsens nya rapport Barnen och internet 2019 framkommer att bara drygt hälften av föräldrar till mellanstadieelever upplever att de vet vad barnen gör. För högstadieelever har två tredjedelar av föräldrarna ingen koll.

44 procent av de tillfrågade föräldrarna i undersökning säger att de bara vet en del om vilka barnen kommunicerar med och 4 procent erkänner att de inte har en aning alls om vilka ungarna chattar med.

Den populäraste tjänsten bland barn är Snapchat som 84 procent använder. Instagram används av 76 procent. Tik Tok är populärt bland mellanstadieelever (39 procent) men blir mindre och mindre populärt ju äldre barnen blir – 27 procent av högstadieeleverna och 12 procent av gymnasisterna.

Bland pojkar är Twitch och andra plattformar för att se andra spela spel extremt populärt: 85 procent av alla pojkar mellan 11 och 19 år tittar på såna.

Undersökningen visar också att barnen tidigt blir internetanvändare. Redan i lågstadiet använder 97 procent internet och hälften av barnen får en egen mobil. En majoritet av föräldrarna uppger också att de har hjälpt sina barn att skaffa konton på sociala medier, trots att dessa har 13-årsgräns.

I ett pressmeddelande uttrycker Jannike Tillå på Internetstiftelsen oro över vad det får för konsekvenser:

– Om föräldrarna hjälper barnen att registrera konton, kan vi då vara säkra på att barnen vet hur villkoren ser ut, vilka regler som gäller och vilken personlig information man ger tjänsten tillgång till?