Bor du i Finland kan du glädjas över att landet är först ut i Europa med att certifiera säkerheten i smarta prylar. Om du ser ett så kallat Cybersäkerhetsmärke på produkten är den godkänd av Traficom, det finländska Transport- och kommunikationsverket.

Mikko Hyppönen: Smarta saker är det nya digitala asbest

För att smarta prylar ska få märket krävs att de har genomgått en certifieringsprocess som är baserad på EN 303 645. Det innebär bland annat att det inte ska finnas någon risk för att dina uppgifter missbrukas, hackas eller läcker till obehöriga.

– Informationssäkerheten i de apparater som finns på marknaden varierar och än så länge har det inte funnits ett enkelt sätt för konsumenterna att skilja på säkra och osäkra apparater. Det nu lanserade Cybersäkerhetsmärket svarar på detta behov och gör köpbeslutet lättare. Märket hjälper konsumenterna att identifiera en tillräckligt informationssäker apparat, säger Jarkko Saarimäki, direktör för Cybersäkerhetscentret vid Traficom i ett pressmeddelande.

Enligt en undersökning från Traficom är hälften av finländarna oroliga över säkerheten i smarta prylar, samtidigt uttrycker två tredjedelar av befolkningen ett önskemål om begriplig information som talar om hur säkra produkterna egentligen är.

De första produkterna som har försetts med Cybersäkerhetsmärket är Cozify Hub, den smarta termostaten Wattinen och träningsklockan Polar Ignite.

Polar Ignite Pris vid test: 1914 kr.

Bästa pris just nu: 1972 kr