Det råder ingen tvekan om att dagens mobiltelefoner är beroendeframkallande, något som gör att diagnosen Problematic Smartphone Usage (PSU) blivit allt vanligare runt om i världen.

Enligt en ny undersökning som publicerats i BMC Psychiatry är 23 procent av alla barn och ungdomar i Storbritannien sjukligt beroende av sina mobiltelefoner. Det innebär att de prioriterar mobilen framför andra aktiviteter och får panik när de inte får använda den.

Forskningen visar att det finns en stark koppling med PSU och mental ohälsa, vilket kan manifesteras i form av nedstämdhet, oro, stress och dålig sömn. Mobilberoendet kan även ge lägre självförtroende och leda till ofrivillig ensamhet.

Missa inte: Vi växer ihop med mobilen – och därför har vi svårt att hantera det

De senaste åren har det ställts krav på mobiltillverkarna att de ska vidta åtgärder för att minska risken för att barn och ungdomar blir mobilberoende. Som en följd har exempelvis Apple lagt till en funktion som håller koll på skärmtiden.

Undersökningen är resultatet av en så kallad metaanalys som baseras på 41 studier som totalt omfattar 41 871 barn och ungdomar under 25 år.