Insight Intelligence har undersökt svenskarnas inställning till artificiell intelligens i den rykande färska rapporten Svenska folket och AI. Resultatet visar inte helt oväntat att det fortfarande råder en viss ambivalens om AI som förmodligen grundas i okunskap.

Läs också: AI-kameror nytt vapen mot rattsurfare i Australien

Visserligen har den upplevda kunskapen om AI ökat med 10 procent sedan förra årets mätning, men en majoritet av de tillfrågade (62%) svarade att de har liten eller ingen kunskap om AI.

Vad som är intressant är att inställningen till AI i viss mån verkar vara en storstadsfråga. Boende i Stockholm och Göteborg uppger i större utsträckning att de har kunskap om AI än riksgenomsnittet. Storstadsbor är också generellt mer positiva till AI. En annan intressant iakttagelse är också att kunskapen om vad AI är ökar ju mer utbildad man är och ju högre månadslön man har.

Frälsning eller domedag - största farorna med AI

Mer än varannan respondent känner sig inte trygg med AI-baserade beslut från myndigheter och försäkringsbolag kopplat till exempelvis försörjningsstöd och försäkringspremier. Samtidigt är det fler som tror att AI-beslut kan bidra till minskad diskriminering än som tror att det kan bidra till ökad diskriminering.

Slutligen konstateras att hela 37 procent av svenskarna inte bryr som om huruvida man talar med en människa eller en maskin så länge hjälpen man får är densamma. Och som slutkläm går det att dra slutsatsen att nästan sex av tio svenskar har ett större förtroende för en smart maskin än för en dum människa.