Enligt Wall Street Journal har den kinesiska staten under de senaste åren bidragit med motsvarande 700 miljarder kronor i hjälp till Huawei, något som sägs vara en starkt bidragande orsak till företagets framgångar under 2010-talet.

Först och främst handlar det om diverse lån och skattelättnader, men Huawei sägs dessutom ha fått lov att teckna förmånliga avtal i samband med att den kinesiska staten lånat ut pengar till länder runt om i världen. Till exempel fick Pakistan låna motsvarande 1,2 miljarder kronor under förutsättning att landets regering köpte utrustning från just Huawei.

Via Twitter låter Huawei meddela att uppgifterna baseras på falsk information och felaktiga slutsatser. Det kan därför bli tal om att vidta rättsliga åtgärder mot den amerikanska tidningen.

Wall Street Journal har å sin sida svarat genom att publicera en uppföljande artikel som redogör för hur man har kommit fram till summorna som nämns i den första artikeln.

Huawei P30 Pro Dual SIM (6GB RAM) 128GB

Bästa pris just nu: 5990 kr