Är det något som kännetecknade 2010-talet är det att vi övergav fysiska skivor till förmån för musiktjänster som Spotify och Apple Music.

Enligt siffror från Recording Industry Association of America (RIAA) fanns det 2010 endast 1,5 miljoner prenumeranter på musiktjänster i USA, nio år senare var de 61 miljoner. Räknat i andelar stod strömmande musik för sju procent 2010 och 80 procent 2019.

Samtidigt har försäljningen av musik minskat rejält under perioden. För tio år sedan stod skivor för 52 procent av intäkterna och digitala format för 38 procent, nu är de nere på nio procent vardera. Intressant nog ökade emellertid vinylförsäljningen från 50 miljoner dollar 2009 till 450 miljoner dollar 2018, så lp-skivor är långtifrån ett dött format.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Taylor Swift, Adele och Drake står bakom åtta av de tio bäst säljande albumen under 2010-talet.

Sony PS-LX310BT Pris vid test: 2068 kr.

Bästa pris just nu: 2090 kr