Enligt en ny undersökning från Pew Research Center har nu var femte amerikan en smartklocka eller ett aktivitetsarmband.

Föga förvånande är andelen högst hos personer med hög inkomst eller hög utbildning, samt hos de som är yngre än 50 år. Dessutom kan noteras att andelen är högre hos kvinnor än män, detta trots att män brukar vara mer benägna att införskaffa teknikprylar.

Undersökningen visar även att yngre personer i högre utsträckning accepterar att dela med sig av data som har med hälsan att göra, medan äldre personer är mer tveksamma.

Någon liknande undersökning som visar hur det ser ut i Sverige har inte genomförts, men antagligen är det inte allt för stor skillnad gentemot USA.