Visst låter det lockande att slippa ha en chef, fasta arbetstider, samma arbetsplats vecka in och vecka ut och dessutom kunna påverka hur mycket du tjänar. Många går sannolikt och funderar på om de, exempelvis, skulle kunna omvandla en hobby till ett arbete i egen regi. Eller varför inte en sidoinkomst för att ha råd med sådant du drömmer om?

Andelen personer i åldern 18-70 år i landet som kan tänka sig att starta eget företag är 47 procent enligt Tillväxtverket. I dagsläget är ungefär 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige sin egen arbetsgivare och tar sig an tillfälliga uppdrag.

Bankapparna som ger dig stenkoll på din ekonomi

Ett par hinder att ta sig över för den som vill dra igång en egen firma är administrationen och redovisningen. Om verksamheten går med hygglig vinst brukar detta skötas av en redovisningsfirma mot ett månatligt arvode. Om budgeten är tajtare är det den enskilda näringsidkaren som axlar den administrativa arbetsbördan.

Automatiseringen inledd

Peter Thörn
Peter Thörn.

Men det här håller på att förändras och det går rätt fort. De senaste åren har ai-teknik och den ökande funktionaliteten i våra uppkopplade mobiler och bärbara datorer inneburit att nya typer av tjänster brutit ny mark för småföretagandet.

Numera är det papperslösa företaget en realitet och du behöver inte längre se röken av dokument och pärmar. Automatiseringen av redovisningsbranschen är inledd och det är en del av de molnbaserade ekonomitjänsternas affärsidé att utgöra kostnadseffektiva alternativ till traditionella banker och redovisningsfirmor.

– I det stora hela är det bra att dessa administrativa redovisnings- och ekonomimoment blir enklare att hantera då denna del av företagandet anses av många vara tidskrävande och besvärliga, säger Peter Thörn, Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund och tillägger:

– Tyvärr verkar inte politiken klara av sina ambitioner av att minska regelkrånglet, vilket kommer fortsatt vara en hämmande faktor för landets småföretagare oavsett hur enkelt redovisning kommer att vara framgent.

Många fördelar i molnet

De nättjänster som marknaden erbjuder varierar inbördes, men det finns genomgående funktioner som underlättar mycket för den som har företag.

Vanliga problem med nätverk – och hur du löser dem

Fota kvitton och räkningar med din mobil och få dem automatiskt bokförda, med automatik fylls alla uppgifter i med hjälp av avancerad textigenkänning. Skicka eller betala fakturor på stående fot, få dagsaktuella rapporter om resultat, betala skatt och till med fixa bokslut och årsredovisning var och när du vill. Allt medan du kan koncentrera dig på själva jobbet. Men att helt kunna strunta i den tråkiga administrationen, där är vi inte riktigt, riktigt än.

– Eftersom du har företrädaransvar måste du ändå ha en förståelse och kontroll över dina siffror och ditt företagande även om redovisningen är enkel att handha, menar Peter Thörn, på Småföretagarnas Riksförbund.

De heldigitala företagartjänsterna har ofta kopplingar till de stora bankerna, där många fåmansbolag har sina ekonomifunktioner idag. Vid nystart av en verksamhet med bokföringen i molnet eller en flytt från en etablerad bankjätte så är informationssäkerheten en faktor att ta med i beräkningen.

Ha koll på leverantörerna

– Idag är det vanligt förekommande att tjänsteleverantörer tjänar pengar på försäljning av data till tredje part. Begrunda därför noga villkoren för tjänsten, hur de hanterar din information och undersök vem som faktiskt blir ägare till din information, tipsar Jonathan James, säkerhetsexpert och grundare av företaget Areusecure.

Han understryker även att det kan finnas risker med hur information hanteras i molntjänster och att den som arbetar med kunder som hanterar känslig information bör kolla upp sin leverantör med viss omsorg, i synnerhet ägarförhållandena.

Så enkelt bygger du en egen företagssajt 

Enskilda firmor, små- och mellanstora bolag kan ha väsentliga besparingar, både vad det gäller tid och pengar, att hämta hem om de hakar på automatiseringen av företagsekonomins administrativa uppgifter. Kombinationen personlig rådgivning och artificiell intelligens är svårslagen i det här sammanhanget.

–Jag skulle absolut kunna tänka mig att använda mig av en annan leverantör än banken för hantering av verksamhetens ekonomi, avslutar Jonathan James på Areusecure.

Nästa sida: Apparna som gör livet enklare för småföretagaren

Fakta: Småföretagande i Sverige
Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, drygt 96 procent, är småföretag med färre än 10 anställda. Små och medelstora företag (0-249 anställda) utgör tillsammans 99,9 procent av samtliga företag (Källa: SCB). Från och med 1/1 2020 är kravet på aktiekapital för ett nystartat AB sänkt från 50 000 kr till 25 000 kr. Detta förväntas öka antalet nybildade bolag.