I takt med att coronaviruset fortsätter att sprida sig runt om i världen blir det allt vanligare att folk jobbar hemifrån, vilket även är fallet med de stora teknikföretagen.

Som en konsekvens låter Google meddela att man låter automatiska system sköta mer av granskningen på Youtube, vilket kan leda till att fler videor än vanligt tas bort under den närmaste tiden.

Det kommer naturligtvis vara möjligt att överklaga när klipp plockas bort, men Google flaggar för att processen kan ta längre tid än vanligt.

Sedan tidigare har Google beslutat att det inte ska visas annonser i samband med klipp som har med coronaviruset att göra, detta för att minska risken för att folk ska tjäna pengar på viruspaniken.

I sammanhanget kan det även vara på sin plats att varna för att lita blint på allt som sägs i Youtube-klipp, som bekant finns det gott om konspirationsteorier som sprids via tjänsten.