Stress och depression tilltar i befolkningen och sjukskrivningarna för dessa diagnoser växte med 67 procent från 2010 till 2015 enligt Försäkringskassan. Vid Folkhälsomyndighetens senaste mätning 2018 var det sammanlagt 17 procent av befolkningen i åldern 16–84 år som uppgav att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta innebär i reda tal att cirka 1,7 miljoner personer i Sverige inte mår bra psykiskt och skulle sannolikt behöva träffa en psykolog.

Så håller du koll på dina släktingars hälsa – med teknik

Men behoven överstiger givetvis resurserna många gånger om. Enligt Psykologförbundet har cirka tredjedel av landets vårdcentraler ingen anställd psykolog. Detta trots att cirka en tredjedel av de som söker sig till primärvården uppger att de har någon form av psykisk ohälsa så får bara cirka 3 procent av patienterna träffa en psykolog.

För- och nackdelar med nätläkare och sjukvårdsappar

En handfull nya aktörer etablerar sig med psykologisk mottagning direkt i mobilen, de flesta utan nästan några väntetider och även de digitala vårdcentralerna har anställt legitimerade psykologer för att kunna erbjuda terapibehandling på distans. Psykologbesök via app eller webben tillhandhålls även av den traditionella primärvården, men utbudet varierar beroende på vilken region, det som tidigare hette landsting, du bor i och vilken vårdcentral du valt. Rimligtvis borde nätpsykologerna kunna korta vårdköerna i det här avseendet.

Ökad tillgänghet

Gerhard Andersson
Foto: Mia CarlssonGerhard Andersson, professor i klinisk psykologi.

– Det är en fråga som måste besvaras med data. Det är mycket som påverkar. Men visst borde ökad tillgång till behandling kunna minska bördan för samhället och individen, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut och psykolog vid Linköpings universitet.

Det här med distansterapi är inte direkt något nytt, snarare har de nya aktörerna, och i viss mån även regionerna, gjort det mer åtkomligt och enklare för många fler än tidigare.

– Psykologisk behandling kan ges på olika sätt det måste inte ske i ett terapirum. Det finns nu omfattande forskningsstöd för internetbaserad behandling där en behandlare ger stöd på distans. I de studier som jämfört är resultaten lika bra som att träffa en psykolog i verkliga livet, säger Gerhard Andersson.

I ett vidsträckt land med stora utmaningar när det gäller så kallad vårdtäthet verkar terapi över nätet en på det stora vara hela positiv utveckling.

– Man tar bort alla geografiska hinder. Många upplever att det blir enkelt och tillgängligt. Och sedan har det visat sig i forskning att internetbehandling funkar bra för en rad olika diagnoser, är snabbt och effektivt, säger Björn Hedensjö är psykolog, författare och föreläsare. Han har även den populära podden ”Dumma människor” om mänskligt beteende och psykologi tillsammans med Lina Thomsgård.

Bra mot ångest

Akut allvarlig psykisk ohälsa är inte väl lämpad för behandling över nätet. Det informerar både nätmottagningar och primärvården om.

– Vi har goda resultat för exempelvis social ångest, mild till måttlig depression och tinnitus. Exempelvis kan det vara svårt att finna tid och kanske barnpassning och en del föredrar att ta till sig behandling på egen hand, förklarar Gerhard Andersson.

– Om en patient har en svår eller komplex problematik tror jag att det finns mycket att vinna på en mer djupgående kontakt som man får till när man faktiskt ses, säger Björn Hedensjö.

En teori är att lättillgängligheten, att det bara är att logga in på app, kan öka patientantalet avsevärt över tid då helt nya patientgrupper söker psykologisk hjälp. Personer som tidigare inte velat, vågat eller kunnat ta kontakt med en psykolog, till exempel de med sociala fobier.

– Ja det är sannolikt. En del vill dessutom inte att deras information finns i journaler så anonym hjälp är något som jag tror flera skulle önska, säger Gerhard Andersson.

– Absolut, till exempel personer som bor långt från behandlare med relevant expertis, sådana som kan tycka att det är socialt utmanande eller inte har tid att ta sig till en klinik eller bara har svårt att navigera i den vanliga vårdapparaten, menar Björn Hedensjö.

Kapa kostnader

Kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till 70 miljarder kronor per år enligt den OECD. I den mastiga summan ingår kostnader för förlorad arbetstid. Det kan vara väl värt för svenska företag att ta en titt på nätterapi som en del av företagshälsovården.

Björn Hedensjö
Foto: John GuthedBjörn Hedensjö.

– Det tror jag absolut. Sedan är jag personligen övertygad om att app-terapi aldrig helt kan ersätta det personliga mötet. Tvärtom tror jag faktiskt att IRL-mötet är på väg mot en renässans, lite som en reaktion mot en övertro på ”quick fixes” i appar, säger Björn Hedensjö.

Enligt EU-kommissionen är psykisk ohälsa den enskilt största folkhälsoutmaningen i Europa. Kommissionen uppskattar att en av sex personer i EU:s medlemsländer drabbades av psykisk ohälsa 2016, vilket motsvarar cirka 84 miljoner människor. Det ser ut att kunna bli en framgångsrik framtid för de aktörer som erbjuder virtuella psykologbesök.

– Marknaden just nu domineras av olika företag som ger videosamtal. Möjligen kommer vi se en utveckling av mer integrerade tjänster där olika former av internetprogram och videostöd ges samtidigt, avslutar Gerhard Andersson.