EU har beslutat om ett nytt regelverk för drönare som är tänkt att gälla från och med den 1 juli 2020 i de 27 medlemsländerna, däribland Sverige.

Enligt de nya reglerna krävs det ett tillstånd från Transportstyrelsen för alla drönare som väger 25 kilo eller mer, samt för de som flyger högre än 120 meter eller i närheten av människor.

De som ansvarar för flygningen, drönaroperatörerna, ska göra ett speciellt prov för att få ett drönarkort. För att bli operatör behöver man vara minst 18 år gammal, men det räcker med att vara 16 år för att bli en så kallad fjärrpilot.

Vidare ska enskilda drönare kunna identifieras på avstånd. Det ska även gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Vill du ta del av reglerna i sin helhet finns de tillgängliga på Transportstyrelsens webbplats.