Användningen av Whatsapp har ökat kraftigt i samband med coronavirusutbrottet. Nu skriver den Facebook-ägda meddelandetjänsten att de ändrar på hur tjänstens vidarebefordringsfunktion fungerar.

Enligt Whatsapp har användadet av tjänstens vidarebefordringsfunktion nämligen ökat kraftigt den senaste tiden. Något som Whatsapp menar innebär en ökad risk för att desinformation sprids. Till följd införs nu en begränsning som gör att användare bara kan vidarebefordra meddelanden till en chatt i taget.

Sedan tidigare har Whatsapp även satt en begränsning på mängden vidarebefordrade meddelanden som kan göras och som då gjorde att mängden vidarebefordrade meddelanden minskade globalt med 25 procent.

Whatsapp skriver att ändringen är till för att Whatspp ska fortsätta vara en tjänst för personliga konversationer snarare än spridandet av virala inlägg. Meddelandetjänsten trycker samtidigt på att de jobbar med organisationer och myndigheter som WHO, såväl som flera länders hälsomyndigheter, för att se till så användare har tillgång till korrekt information gällande coronaviruset. 

Läs också: Whatsapp för Android kan få lösenordsskyddade Google Drive-backuper