Google ska snart lägga till en ny avdelning på Play Store fylld av högkvalitativa appar för barn i alla åldrar. Barn-avdelningen kommer först till USA och ska sedan rullas ut internationellt de kommande månaderna, skriver Mindy Brooks, UX-chefen på Google Play.

Apparna har getts en ny kvalitetsstämpel som Google kallar ”Teacher approved”. Appar som riktar sig till barn kontrolleras av lärare runt om i USA under ledning av Joe Blatt (Harvard) och Sandra Calvert (Georgetown).

Appar som har märkts med Teacher approved-ikonen har en ny sektion i appbeskrivningen med en förklaring av varför den har märkts. Det handlar om till exempel vilken ålder på barn den passar, om den är lärorik eller bara väldigt kul, vad den hjälper barnen att utveckla, och hur kreativ den är.

Google skriver ingenting om hur märkningen ska gå till internationellt – om det är samma märkning av amerikanska lärare eller om företaget ska rekrytera lärare lokalt i varje land.