Med distansstudier och hemmajobb för många har Zoom sett ett lavinartat uppsving för sin videomötestjänst, något som konkurrenterna såklart försöker utmana. Däribland Facebook, som nu rullar ut Messenger Rooms.

Funktionen gör det möjligt att starta videomöten med upp till 50 deltagare. Vem som helst med rätt länk kan sedan ansluta till mötet – varken Messenger-appen eller ens ett Facebook-konto behövs för att ansluta. Värden för mötet kan också låsa rummet för nya deltagare.

Som i Zoom kan användare byta bakgrundsbilder, men även lägga till 14 kamerafilter som ska ljusa upp både ansikte och den miljö användaren sitter i. Mer information finns på Facebooks nyhetssida.