I början av april rapporterade vi om att Whatsapp infört en begränsning för sin vidarebefordringsfunktion som gör att användare bara kan vidarebeforda meddelanden till en chatt i taget.

Ändringen, som var till för att motverka spridningen av desinformation runt coronaviruset, verkar nu ha givit framgång enligt Whatsapp själva. I samtal med Techcrunch säger den Facebook-ägda meddelandetjänsten att antalet "brett vidarebefordrade" meddelanden på tjänsten minskat med hela 70 procent globalt.

Whatsapp införde tidigare en liknande ändring under 2018 som begränsade antalet vidarebefordringar till fem grupper samtidigt. Något som vid det tillfället sänkte den globala trafiken med 25 procent.

Läs också: Whatsapp kan utöka antalet användare i grupp- och videosamtal