Så gott som samtliga Xbox One-handkontrollers styrspakar drabbas förr eller senare av så kallad "drift", eller spökinmatningar. Detta påstår en ny stämningsansökan mot Microsoft som menar att det hela beror på ett designfel, rapporterar VGC.

"Drift" eller spökinmatningar innebär i det här fallet att styrspaken registrerar att den dras åt ett håll utan att den fysiskt förs åt det hållet. Sedan tidigare har problem med spökinmatningar i Xbox One-handkontroller inte blivit uppmärksammade i någon större skala bland användare. Rapporter om det har däremot förekommit de senaste åren. 

Även Nintendos Joy Con-kontroller har upplevt liknande problem vilket också lett till en stämningsansökan samt att Nintendo börjat ersätta Joy Con-kontroller som uppvisar spökinmatningar. 

Läs också: Xbox Game Pass firar 10 miljoner användare