Det är många av oss som har gamla mobiltelefoner som ligger och samlar damm i byrålådor och skåp, men där gör de som bekant ingen större nytta.

Nu föreslår regeringen att det införs en pant på mobiler och annan elektronisk utrustning, något som förhoppningsvis leder till ökad återvinning. Ett sådant system skulle dessutom leda till ökad tillgång på vissa mineraler och metaller som det råder akut brist på i dagsläget.

– Vi måste se till så att de här materialen kommer tillbaka in i kretsloppet och att vi kan ha en ansvarsfull konsumtion och den ska inte baseras på att vi måste bryta mer och mer mineraler och sällsynta jordartsmetaller ur jordskorpan, säger miljöminister Isabella Lövin (MP) till TV4 Nyheterna.

I syfte att få fram ett fungerande pantsystem har regeringen nu tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 april 2021.