Många europeiska utvecklare har klagat över hur maktlösa de är mot Apple och Google, företagen vars butiker är det enda sättet att distribuera appar till de allra, allra flesta mobilanvändare.

I söndags trädde ett nytt EU-direktiv i kraft: 2019/1150 – främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Målet är att se till att skapa mer balans mellan plattformsägare och företagen som säljer sina produkter och tjänster via plattformarna. Apple och Google är de mest uppenbara exemplen, men reglerna gäller även till exempel Valve och Amazon.

Artikel 4 i direktivet tvingar plattformarna att vänta minst 30 dagar innan det stänger av ett företags konto och slutar förmedla dess produkter. Det här handlar alltså om att helt porta en viss utvecklare från appbutikerna, inte att stoppa enstaka appar.

Om plattformarna begränsar förmedlingen av tjänsten för en företagsanvändare, till exempel genom att ta bort en viss app, måste de förse dessa med en skriftlig förklaring i ett ”beständigt medium”, det vill säga inte via mejl.

Mer intressant är artikel 5, som tvingar företagen att vara mer transparenta kring hur innehåll rankas i butikerna. Plattformsägare måste avslöja hur sökresultat rankas i sökfunktioner: Vilka parametrar som är viktigast för att avgöra hur högt något rankas, och varför de är viktiga. Förklaringen ska hållas uppdaterad och måste vara skriven med ett begripligt språk.

Plattformarna måste även offentligt publicera uppgifter om hur företag kan påverka sin rankning genom att till exempel betala för att placeras högt. Några hemliga specialavtal med enskilda kunder får alltså inte förekomma. Det här är en av de viktigaste reglerna ur ett konkurrensperspektiv, eftersom små företag kan ha svårt att konkurrera med stora, etablerade företag om dessa kan köpa sig särbehandling.

Artikel 7 tvingar plattformsägare att beskriva eventuell särbehandling, antingen av sig själva eller av enskilda kunder, i sina användaravtal för konsumenter. Om Apple till exempel ger sina egna appar artificiellt hög rankning i App Stores sökfunktion måste företaget berätta det.

Plattformarna måste också, enligt artikel 11, se till att ha interna system för hantering av klagomål från företagsanvändarna, som ska vara gratis och ge svar inom ”rimlig tid”. Artikel 12 inför ett tvång om medling i tvister mellan plattformsägare och företagsanvändare. Plattformarna måste ange minst två utomstående, opartiska medlare som kunderna kan vända sig till om ingen annan lösning har hittats, så att tvisterna inte behöver gå till domstol.