Den Google-ägda navigeringsappen Waze har nu fått möjligheten att varna användaren för kommande järnvägskorsningar med en notis i appen, rapporterar The Verge. Funktionen har funnits i USA, Belgien och Kanada tidigare, men rullas nu ut över hela världen.

I vissa länder samarbetar Waze med myndigheter för att få data om var korsningarna är, men i andra länder förlitar sig Waze på att användare rapporterar var korsningarna är. Vilken datakälla Waze använder i Sverige vet vi tyvärr inte.

Datan är med andra ord möjligen inte komplett. Det borde inte komma som en överraskning men tål att sägas ändå: Självklart är det viktigaste att föraren fortsätter ha ögonen på vägen, inte på mobilen.

Uppdatering:
En M3-läsare har uppmärksammat oss på att svenska kartredigerare för Waze har fått en datafil från Trafikverket, och att alla obevakade övergångar samt övergångar med skymd sikt har lagt till i Waze. Nu pågår även ett arbete för att lägga in övergångar med ljus- och/eller ljussignaler.

Övergångar med bommar och där sikten är god kommer inte att läggas till, inte heller platser där det finns järnväg men där det inte bedrivs någon trafik.