Lågskotska, eller scots som det också kallas, är det utdöende språket som talades av de flesta i de skotska lågländerna från senmedeltiden och fram till 1900-talet. I dag är det få som talar det och desto fler som talar engelska med skotsk dialekt, men det förekommer fortfarande litteratur på språket.

Språket har även en egen Wikipedia, men nu rapporterar The Register att nästan alla artiklar – och det finns över 57 000 sådana – inte alls är skrivna på lågskotska utan på engelska där ord har bytts ut mot lågskotska ord här och där och utan någon tanke på grammatiken.

En Reddit-användare har gått igenom många artiklar och tror att den mest aktiva redaktören på sajten helt enkelt har tagit artiklar från engelska Wikipedia och antingen manuellt eller automatiskt bytt ut ord med en ordbok.

Förutom att den som besöker sajten kan missledas att tro att den faktiskt är skriven på lågskotska är det här ett problem i vår moderna ai-drivna värld. Flera språkmotorer har nämligen tränats att känna igen lågskotska på just dessa sidor, och har alltså lärt sig helt fel språk. Förutom att det kan få fler att tvivla på lågskotskans status som ett eget språk pekar det på ett allmänt problem med hur texter väljs ut för att träna ai.

Verdict har talat med författaren Matthew Fitt som bland annat har översatt Harry Potter och de vises sten till lågskotska, som säger att trots problemen ser något positivt med att någon som inte alls verkar vara skotte har lagt så mycket tid på att försöka förbättra encyklopedin.