Med anledning av den pågående pandemin har många av oss valt att stanna hemma mer än vanligt, något som har lett till en kraftig ökning för strömningstjänsterna.

Enligt nya siffror från analysföretaget Mediavision strömmade 66 procent av landets 15–74-åringar video varje dag under årets andra kvartal.

Jämfört med för ett år sedan har tittandet på strömningstjänsterna ökat med tio procent. Den mest populära kategorin är drama, men intresset för nyheter och aktualitetsprogram har också stigit.

Ökningen är störst bland de som är äldre än 65 år, vilket troligtvis hänger samman med att de tillhör en riskgrupp och därför inte går ut i onödan.

Allra mest ökar SVT Play och TV4 Play, men även betaltjänster som Netflix har lockat fler tittare än vanligt.