The Recording Industry Association of America har släppt nya siffror för musiklyssnandet i USA, där en del uppgifter inte är särskilt förvånande. Intäkterna från streaming ökar, medan försäljning av musik på fysisk media fortsätter minska i stadig takt.

Mer intressant är då kanske att försäljningen av album på vinyl i USA ökade med fyra procent från första halvan av 2019 till ett värde av 232 miljoner dollar, eller drygt två miljarder kronor. Vinyl utgör nu 62 procent av den totala försäljningen av musik på fysiska media.

Siffrorna indikerar också att vinyl, för första gången sedan 1980-talet, sålde i fler exemplar än cd-skivor. Rapporten kan läsas här.