Vill du fortsätta att spela Java-versionen av Minecraft kommer du snart att behöva logga in med ett Microsoft-konto.

Enligt Microsoft är syftet med förändringen att förbättra säkerheten, något som bland annat innebär stöd för tvåfaktorsautentisering, föräldrakontroll och möjlighet att blockera chattfunktionen. Dessutom gör förändringen det möjligt att koppla ihop Minecraft och Minecraft Dungeons.

Kravet på ett Microsoft-konto kommer införas redan i höst för nya användare, men för existerande användare sker förändringen först nästa år.

Vill du veta mer om ändringarna hänvisar vi till Java Account Migration FAQ.