Förra året lanserade Ikea luftrenande gardiner som använder ljus för att aktivera en kemisk process som bryter ner vissa kemikalier i luften. Hur bra de fungerar verkar ingen utanför Ikea och de universitetslabb Ikea jobbade med under utvecklingen ha testat, men nu är företaget tillbaka med en mer traditionell luftrenare.

Förnuftig kallar Ikea sin nya produkt, en luftrenare med fläkt och tre filter: Ett yttre som fångar upp hår och damm, ett partikelfilter som fångar partiklar ner till 2,5 mikrometer (PM2.5) som pollen och sot, och ett gasfilter som tar bort giftiga ämnen som lättflyktiga kemikalier.

Fläkten kan ställas in i tre styrkor som drar mellan 2,5 och 19 watt och luftrenaren är designad för att passa rum på cirka 10 kvadratmeter. Ikea valde en ganska liten storlek för att göra den billigare och eftersom det anser att det saknas produkter för de som bor trångt och kanske inte har råd med större modeller från andra tillverkare.

Förnuftig släpps i Kina nu och kommer sedan till fler marknaden med start i februari 2021.