Transportstyrelsen påminner om att nya relger för drönare kommer börja gälla den 1 januari 2021.

Det kommer nu krävas drönarkort för att få flyga med drönare. Utbildningen sker online på transportstyrelsen.se med ett efterföljande kunskapstest. Utbildningsmaterial finns tillgängligt redan nu på Transportstyrelsens hemsida.

Alla drönaroperatörer måste också registrera sig hos Transportstyrelsen. Operatörerna får då ett ID som deras drönare ska märkas med för möjlig identifiering. En operatör kan vara en person eller en organisation.

Drönare får nu också olika indelning beroende på risknivån för flygandet. Kategorierna är öppen, specifik och certifierad. För drönare upp till 25 kg krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering.

Nya drönarregler nästa år: "Inte läge att köpa dyrt nu"

Likt tidigare gäller också de tre grundreglerna att fjärrpiloter inte får flyga utom synhåll, högre än 120 meter (utom i vissa fall) eller på ett sätt som är farligt för andra.

Pris för ett drönarkort i öppen kategori ligger på 130 kr och kortet gäller i fem år. Operatörsregistrering i öppen kategori ligger på 50 kr plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

Tjänsterna för att ta drönarkort och operatörsregistrering öppnar den 4 januari.

Som grund för beslutet är att antalet drönare i luften förväntas öka, vilket ställer krav på både utvecklingen av drönare och säkerheten i luftrummet.

Läs också: Cyber Week 2020 - Bästa erbjudandena på prylar och gadgets