Netflix har nu över 200 miljoner abonnenter, detta tillkännagav företaget när de presenterade siffrorna för det fjärde kvartalet 2020. Enligt CNN ökade antalet abonnenter med 8,5 miljoner bara under det senaste kvartalet.

Stort test: Här är bästa streamingtjänsten just nu

Vinsten fjärde kvartalet var 542 miljoner dollar, att jämföra med 587 miljoner samma kvartal 2019. Omsättningen ökade däremot 21 procent och uppgår nu till 6,6 miljarder dollar. Resultatet fick Netflixaktien att ta ett glädjeskutt med 12 procent.

Under året 2020 ökade antalet prenumeranter med 37 miljoner, en 31 procentig ökning jämfört med föregående år. En stor anledning till detta är den pågående pandemin, som skapat nya levnadsmönster, där ökat tv-tittande är ett av dessa.