Hackaren som driver Youtubekanalen Stacksmashing har tagit fram vad som kanske är världens långsammaste och mest ineffektiva Bitcoin-grävare: Nintendo Game Boy.

Med hjälp av en egenprogrammerad spelkassett, en modifierad länkkabel kopplad till en Raspberry Pi och en vanlig pc som kör en Bitcoin-nod lyckades han få Game Boy att spotta ur sig hashvärden en gång varannan sekund.

Enligt Wikipedia har Nintendo sålt drygt 118 miljoner Game Boy-konsoler (inklusive Game Boy Color, men det har vi förbiseende med). Det innebär att om alla fortfarande fungerade skulle de tillsammans kunna gräva Bitcoin med 59 miljoner hashvärden per sekund. Moderna asic-grävare ger som jämförelse runt 100 biljoner hashvärden per sekund.

På den verkliga Bitcoin-kedjan är det här så klart på tok för långsamt för att kunna testa om det verkligen fungerar, så för att bekräfta det startade han en ny kedja där han så klart är den enda som gräver.