Antalet konsumenter som drabbas av utpressningsprogram som krypterar innehållet på hårddisken ökade kraftigt under 2020, skriver Bitdefender i en ny rapport över läget inom it-säkerhet.

Ökningen var nästan sexfaldig på Windows – hela 485 procent fler Windowsanvändare rapporterade om attacker. Enligt Bitdefender var det dock en mindre ökning än väntat med tanke på hur många fler som började jobba hemifrån på grund av pandemin.

En positiv detalj för Sveriges del är att antalet attacker minskade under andra halvåret, vilket enligt Bitdefender tyder på att användare i början av pandemin inte hade uppdaterat sina system och var mindre medvetna om säkerhetsrisker, men har lärt sig allteftersom. Även för andra slags hot var antalet attacker högre under första halvåret. Under 2019 var förhållandet det omvända.

Bitdefender skriver också att 96 procent av alla upptäckta säkerhetsbrister i uppkopplade prylar hos konsumenter var smarta hem-prylar, trots att de bara utgör 34 procent av alla enheter.

Läs hela rapporten här.