I ett par år har det varit känt att jätteföretagen Google, Amazon, Apple tillsammans med ytterligare aktörer arbetat på en gemensam standard för det smarta hemmet. Projektet fick redan 2019 namnet Chip – Connected Home Over IP – men det är egentligen först nu vi får verkligt matnyttig information om det.

Matter blir namnet på den standard som nu ska vara i det närmaste färdig att rullas ut. För presentationen stod Connectivity Standard Alliance – tidigare Zigbee Alliance – som menar att Matter väsentligt kommer att underlätta utvecklingen och användandet av uppkopplade hemmaprylar från olika tillverkare. Smarta hemmet-scenen har länge varit fragmenterad, med ett stort antal olika ekosystem som ofta har svårt att "leka" med varandra.

För att exemplifiera det kan vi säga att det kommer gå betydligt smidigare att koppla ihop en produkt från Amazon Alexa-systemet med en som ursprungligen byggts för Apples Homekit-ramverk. För smarta hemmet-användare har detta tidigare inbegripit en hel del pillande, ofta med en hubb som lösning.

Test: Bästa hubben till ditt smarta hem

Vi fick också se Matter-logotypen, som kommer att pryda certifierade enheter. Den ska också göra det lättare att hitta rätt prylar när du handlar för att säkerställa att de faktiskt pratar med varandra. Thread, Wifi, Ethernet och Bluetooth Low Energy är de överföringstekniker som åtminstone initialt kommer att stödjas.

I samma veva som presentationen bytte Zigbee Alliance namn till Connectivity Standard Alliance. Organisationen har lyckats samla fler än 180 medlemmar som nu stöttar Matter, där vi förutom de redan nämnda företagen också hittar namn som Samsung Smartthings, Signify och Somfy.

De första Matter-certifierade enheterna väntas dyka upp under slutet av året. De första kategorierna som kommer att representeras är bland annat smart belysning, termostater, elkontakter, sensorer och olika typer av uppkopplade lås.