Post- och telestyrelsen skriver i ett pressmeddelande att mobilnäten såg kraftigt ökad användning under 2020. Datatrafiken i mobilnätet ökade med 36 procent, jämfört med ökningen på 26 procent året innan. Nästan all data går idag via 4g-näten men viss användning av 5g kunde för första gången synas under 2020.

Mängden samtalsminuter i mobilnäten ökade med cirka 11 procent, den snabbaste ökningen på många år. SMS minskade däremot med 17 procent under 2020.

Tre av fyra fast bredbandsabonnemang finns nu i fibernät och över 80 procent av alla abonnemang för fast bredband har en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s.

Antalet abonnemang för samtliga former av fast telefoni minskade med 15 procent medan fast telefoni för företag ökade för första gången på många år.

– Förändrade beteenden under pandemin kan ha förstärkt några av de trender vi sett under många år, inte minst den ökade användningen av mobilnäten. Hemmen har av många använts för såväl undervisning som arbete under 2020 vilket ökat kraven på snabbt bredband, säger Dan Sjöblom, Post- och telestyrelsens generaldirektör.

Den som vill kan läsa den fulla rapporten här.

Läs också: De största riskerna med 5g - det här säger vetenskapen