Mike Clark, produktdirektör på Facebook, skriver i ett nytt inlägg på företagets pr-portal om vad Facebook gör för att motverka dataskrapning.

Dataskrapning är automatiserad massinsamling av öppet tillgängliga person- och kontaktuppgifter, och något som bara den senaste tiden har drabbat användare på plattformar som Linkedin och Clubhouse. Mike Clark skriver att Facebook inte kan stoppa det helt, men listar några tekniker företaget använder för att bekämpa det.

Facebook har till exempel en särskild enhet med över hundra personer som enbart jobbar med att upptäcka och stoppa beteende som är kopplat till skrapning, och stoppar miljarder misstänkta skrapningsförsök varje dag.

En teknik som fått särskild uppmärksamhet är telefonnummeruppräkning, en teknik som går ut på att testa telefonnummer ett efter ett för att långsamt men säkert bygga upp en databas över människor och deras kontakter.