Sedan många år tillbaka gäller att kanadensiska tv-kanaler måste visa en viss mängd lokalt producerat innehåll, detta för att det inte enbart ska vara amerikanska och brittiska produktioner som dominerar utbudet.

Nu har den kanadensiska regeringen presenterat ett lagförslag (Bill C-10) som säger att liknande regler ska gälla strömningstjänster. Det innebär bland annat att företag som Netflix måste lyfta fram och finansiera filmer och tv-serier från Kanada, rapporterar Bloomberg.

Redan nu spelas många amerikanska filmer och tv-serier in i Kanada, detta för att dra nytta av gynnsamma skatteregler. Dessa klassas emellertid inte som kanadensiska produktioner enligt nuvarande regelverk.

Den nya lagen inkluderar tjänster som Youtube och Tiktok, men med tanke på att en stor del av innehållet där skapas av vanliga användare är det oklart vilka krav som kommer att ställas.