Myndigheten som övervakar etermedia i USA, FCC (Federal Communications Commission) har beviljat Amazon tillstånd att använda 60 GHz-radar i en framtida produkt för att kunna övervaka människors sömnvanor samt känna igen gester, detta skriver The Register.

Produkten, som ännu inte är lanserad eller bekräftad, ska avge radarvågor vid frekvenser mellan 57 och 64 GHz. I ansökan till FCC beskrivs produkten som en ”icke-mobil enhet” som måste vara ansluten till en strömkälla för att fungera.

I sin ansökan skriver Amazon att sensorerna bland annat ska kunna användas av funktionshindrade för att interagera med enheten genom gestkommandon samt främja "sömnhygien". Den insamlade datan kan sedan användas till att se till exempel sömnkvaliteten.

Huruvida radarfunktionen kommer att byggas in i framtida Echo-produkter återstår att se. Amazon har inte kommenterat uppgifterna.